gaeilge iorrais

Tá an Plean Teanga Seacht mBliana (2018-2024) do Limistéar Mhaigh Eo Thuaidh (Ní Dhúda, 2018) ceadaithe anois. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le chuile dhuine a ghlac páirt sa phróiseas go dtí seo agus a chuidigh linn an plean a chur le chéile. Is féidir cóip den Phlean Teanga a íoslódáil anseo.

 

The Seven Year Language Plan for North Mayo Gaeltacht (2018-2024) has been approved. We would like to thank everyone who helped and took part in this process to date. 

A copy of our Language Plan can be downloaded HERE