gaeilge iorrais

 

2022: Cúrsa Ceannireachta @ Coláiste UISCE

Breis eolais faoi scoláireachtaí ó Ghaeilge Iorrais anseo.

Breis eolais faoin scoláireacht le freastal ar chúrsa oiliúna in UISCE anseo.  

 

2021: Feachtas ar líne #SeoÍAnGhaeltacht

Breis eolais anseo.

Póstaer anseo.

Póstaer - mála féiríní - anseo.

Iarratas - físeán le Ciara Catháin Ní Mhoráin anseo.

 

2021: Club UISCE

Breis eolais anseo.

Físeán #1 anseo.

Físeán #2 anseo.

Físeán - Meitheamh 2021 anseo.

Campa - Gaeilge Iorrais @ Coláiste UISCE - eolas le fáil anseo.

 

2021: Folúntas Poist le Gaeilge Iorrais

Breis eolais anseo.

 

2021: 'Beatha Teanga'  - Gaeloideachas

Físeán 1: Cur in aithne - Laoise Ní Dhúda - anseo.  

Físeán 2: Pobal na Gaeilge lasmuigh de gheataí na scoile - anseo.  

Físeán 3: Seirbhísí seachtracha sa scoil - anseo.  

 

2021: Rith Shin Sheáin

Cóip de phlean traenála A anseo.

Cóip de phlean traenála B anseo.

Breis eolais anseo.

Torthaí anseo.

Físeán de Ghrianghraif anseo.  

 

2021: Comórtas Reatha na Gaeltachta

Cóip den phóstaer anseo.

Breis eolais anseo.

Físeán de Ghrianghraif #1 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #2 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #3 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #4 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #5 anseo.  

PR le dul chun cinn (seachtain 2) anseo.

 

2021: Nuachtlitir Ghaeilge Iorrais

Eagrán 4 (Iúil) anseo.

Eagrán 3 (Bealtaine) anseo.

Eagrán 2 (Aibreán) anseo.

Eagrán 1 (Márta) anseo.

Cláraigh d'ár liosta teagmhála anseo.

 

2021: An Ghaeltacht faoi Bhláth

Cóip den phóstaer anseo.

Físeáin: anseo 

Clárú: anseo

 

2020: Feachtas 'Stuif na Nollag' #CeannaighSaGhaeltacht

Cóip den phóstaer anseo.

Físeán - siopa Lúnasa anseo.

Físeán - Teach Greannaí anseo.

Físeán - siopa UISCE anseo.

 

2020: Maratón na bPáistí

Cóip den phóstaer anseo.

Cóip den fhíseán anseo.

 

2020: Clár Imeachtaí don Óige 

Cóip den phóstaer anseo.

 

2020: Maratón na dTeaghlach

Cóip den phóstaer anseo.

Blaisín de na grianghraif ón nGaeltacht seo anseo.

 

2020: Feachtas #seoíanGhaeltacht

Blaisín de na grianghraif ón nGaeltacht seo anseo.

 

2020: Comórtas Reatha na Gaeltachta

Cóip den phóstaer anseo.

Póstaer don Rás 5k anseo.

Físeán de Ghrianghraif #1 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #2 anseo.  

Físeán de Ghrianghraif #3 anseo.

Físeán de Ghrianghraif #4 anseo

 

2020: Lá Mhaigh Eo

Teachtaireacht ón oifigeach pleanála teanga anseo.  

 

2020: Comórtas Físeáin 'Tá Gaeilge agam' 

Cóip den phóstaer anseo.

Cóip den fhíseán anseo.

 

2020: Clár 'Imeachtaí trí Ghaeilge do Theaghlaigh' / Activities as Gaeilge for Families 2020

Cóip de chlár na n-imeachtaí anseo.

 

2020: Físeán 'Buaicphointí 2019' / Highlights from 2019

Cóip den fhíseán anseo.

Físeán 'Súil Siar ar 2019' anseo.

 

2019: Clár 'Imeachtaí trí Ghaeilge do Theaghlaigh' / Activities as Gaeilge for Families 2019

Cóip de chlár na n-imeachtaí anseo.

Cóip den fhíseán anseo.

 

2019: Clár na Ranganna Gaeilge / Irish Classes 2019

Cóip de chlár na Ranganna Gaeilge 2019 anseo.

 

2019: Úsáid Í & Mairfidh Sí / Use it or Lose it

Cóip de bhileog eolais 2019 anseo.

2020 -  Físeán #1 anseo.

Físeán #2 anseo.

Físeán #3 anseo.

Físeán #4 anseo.

 

2017: Taighde don Phlean Teanga / Research for our Language Plan

Cóip de bhileog eolais 2017 anseo.

Cóip de phóstaer 2017 anseo.

Cóip de shuirbhé pobail 2017 anseo.